Melounová 520/4

120 00 Praha 2

Zajišťujeme tyto služby

·                 Poradenská a konzultační činnost

·                 Pomoc při výběru architekta a projektanta, spolupráce při uzavírání smluvních vztahů

·                 Zajištění projektových prací

·                 Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

·                 Spolupráce při organizaci a vyhodnocování výběrových řízení a nabídek

·                 Zpracování stavebně technických průzkumů,

·                 Zpracování ekonomických hodnocení a analýz

·                 Zajištění pasportů, sledování staveb a vyhodnocení

·                 Technické dozory investora (TDI)

                           Kontakt:

Telefon: 603893320
El. adresa: info@bukovskypetr.cz

Textové pole: Inženýrská činnost ve stavebnictví
Ing. Petr Bukovský